Uslovi korišćenja

Molimo vas da pročitate Opšte Uslove vezane za upotrebu proizvoda, softvera, usluga i veb-stranice Prospecto.rs. Opšti uslovi, zajedno sa Dodatnim Uslovima, formiraju legalno obavezujuć dogovor izmedju vas i Prospecto.rs. u vezi sa koršćenjem usluga od strane vas. Važno je da izdvojite vreme i pročitajte ih pažljivo.

 

Dodatni Uslovi

USLOVI ZA KORIŠĆENJE USLUGA Prospecto.rs.

Prospecto.rs. je veb-stranica koje pruža usluge pregledanja promotivnih brošura u srpskim prodavnicama. Korišćenje usluga ne zahteva registraciju korisnika i besplatna je.

Autorska prava vezana za promotivne brošure Prospecto.rs pripadaju njihovim autorima, a Prospecto.rs rezerviše prava da koristi brošure postavljene na Prospecto.rs u svoje svrhe, uključujući reklamiranje i druge komercijalne svrhe.

Korisnici Prospecto.rs se slažu da Prospecto.rs nije odgovoran za sadržaj i preciznost brošura objavljenih na internetu.

Prospecto.rs ne snosi nikakve posledice u slučaju gubitka informacija ili nemogućnosti zadržavanja informacija unetih od strane korisnika veb-stranice.

Korišćenje Prospecto.rs znači da ste upoznati sa trenutnim Opštim uslovima, da se slažete sa njima i da ćete se im se povinovati. 

Ovaj sajt koristi "kolačiće" u cilju bolje usluge za posetioce, u skladu sa pravilima upotrebe "kolačića". Korišćenjem ovog sajta Vi ste saglasni sa tim pravilima. Ako želite da saznate više o "kolačićima", pročitajte "Cookies politika". Saznajte više

Shvatio